Bericht van de afd. K.B.O. Stompwijk

Iedereen weet dat de K.B.O. staat voor de belangen van senioren. Zowel landelijk als lokaal wordt de vinger aan de pols gehouden, indien er ontwikkelingen plaats-vinden die belangrijk zijn voor senioren. Behalve algemene belangenbehartiging staat ook de persoonlijke aandacht voor de oudere medemens hoog in het vaandel. De K.B.O. afdeling Stompwijk probeert zo goed en zo kwaad als mogelijk contacten te leggen en te onderhouden met zieke, oudere plaatsgenoten. Het zal duidelijk zijn dat optimale aandacht alleen mogelijk is als de K.B.O. weet heeft van ziekte en zucht. In een dorpsgemeenschap als Stompwijk wordt vroeg of laat altijd wel bekend wie ziek is of langdurig in het ziekenhuis moet verblijven. Toch ziet de K.B.O. Stompwijk liever dat altijd zo snel mogelijk bekend wordt wie er ziek is of naar het ziekenhuis moet. De K.B.O. Stompwijk vraagt dan ook aan iedereen, die dit leest, zo snel mogelijk aan een bestuurslid van de K.B.O. Stompwijk door te geven wanneer hij of zij weet heeft van zieke oudere bewoners in Stompwijk. De K.B.O. verwacht zo nog sneller te kunnen reageren. De huidige bestuursleden zijn: de dames Janson-Vurens (5801690), Waaijer-
v.d. Bos (5801734) en Olyhoek-v.d. Meer (5802018) en de heren Hoogeveen (5802223), v.d. Ham (5801519), Luk (5801991) en Kappetein (5803237)