SCHAATSSEIZOEN 2002-2003

Na deze mooie zomer is het nu weer tijd om de schaatsen te ronden en te slijpen. De ijsbanen gaan weer bijna open. Zowel op de IJsbaan Leiden als de Uithof in Den Haag beginnen de ijstrainingen op zaterdag
28 september. Voordat de rijders hier aan deel kunnen nemen moeten ze eerst hun aangevraagde abonnement op halen. Dat doen we op WOENSDAGAVOND
18 september in de kantine van sporthal de Meerhorst in Stompwijk. De schaatsers van IJsbaan Leiden om
19.00 uur en de rijders van de Uithof om 19.30 uur. Zijn er nog vragen kom er dan mee, er zijn bestuursleden en trainers aanwezig. Voor de schaatstrainers is er om 20.00 uur een trainers overleg. Namens het bestuur,
Hans de Winter