Kledinginzameling Mensen in Nood

Steun met uw kleding de kwetsbaren in de wereld!
Ook dit jaar houdt de Kledingactie van Mensen in Nood weer een kleding-inzameling. Draagbare kleding, schoeisel, huishoudtextiel en dekens in gesloten plastic zakken zijn welkom. Uw kleding komt altijd goed terecht bij Mensen in Nood. Dankzij de verkoop van de ingezamelde kleding aan Nederlands sorteerbedrijven levert de Kledingactie een belangrijke bijdrage aan de noodhulp- en kinderprojecten van Mensen in Nood. De inzameling van dit najaar wordt gehouden onder het motto “Onderdak, een recht voor iedereen”. Onderdak is een eerste levensbehoefte van de mens. Een plek voor jezelf waar je je veilig voelt en waar je beschut bent tegen regen en zon. Voor velen van ons is dat vanzelfsprekend. Toch raken er wereldwijd grote groepen mensen dakloos, door natuurrampen of doordat ze moeten vluchten voor geweld. Bijvoorbeeld in El Salvador, waar als gevolg van de aardbevingen, begin 2001, ruim 1,5 miljoen slachtoffers vielen en meer dan 75.000 huizen zijn verwoest. Mensen in Nood zet zich samen met haar lokale partners in voor deze mensen. Wij geven hen de materialen om huizen te bouwen en verstrekken kredieten om een eigen bedrijfje te beginnen. We helpen met het aanleggen van watervoorzieningen en de bouw van scholen en buurtcentra, zodat de mensen weer graag in het gebied willen leven.
Helpt u mee?
U kunt Mensen in Nood helpen bij deze belangrijke vorm van hulp door uw overtollige kleding af te geven bij:
Fam. W. Suyten, Dr. van Noortstraat 72,
op vrijdag 4 oktober van 13.00 uur – 17.00 uur
en zaterdag 5 oktober van 9.00 uur – 12.00 uur
Met uw hulp kan Mensen in Nood niet alleen in El Salvador helpen, maar ook op al die andere plekken waar hulp van levensbelang is, zoals bijvoorbeeld in Afghanistan of India. Voor meer informatie over Mensen in Nood kunt u kijken op www.kledingactie.nl of bellen naar tel. 073-6871060.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Mensen in Nood