PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK

Woensdag 25 september 9.00 uur: eucharistieviering
Zaterdag 28 september 19.00 uur: woord- en communieviering m.m.v.
het Eigentijds Koor, voorganger mevr. R.v.d. Ham
Zondag 29 september 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas
13.00 uur: doop van Ashley Janson
Woensdag 2 oktober 9.00 uur: eucharistieviering

GEBEDSINTENTIES
Woensdag 25 september 9.00 uur: Arie en Kees Olsthoorn,
Cor Janson, Margretha v.d. Hulst-van Santen
Zaterdag 28 september 19.00 uur: tot zekere intentie, Peter Develing, overleden
familie Develing-Roest, Nel Spruijt-van Boheemen, Piet Rotteveel
Zondag 29 september 11.00 uur: Martha Luiten-v.d. Zwaan, Kees de Jong,
Jaap van Es, jaargetijde Cornelis Baak, overleden ouders van Santen-
Overdevest, Margretha v.d. Hulst-van Santen, Magda van Santen-
van Paassen, Willem v.d. Kroft, Arie en Kees Olsthoorn, Adriana de Heij-
Janssen, Toos van Boheemen-Warmenhoven, Ben Spaans, Piet Reichholdt,
Piet Rotteveel
Woensdag 2 oktober 9.00 uur: Arie en Kees Olsthoorn, tot zekere intentie

LECTOR — COMMUNIE-UITDEELHULP
Zaterdag 28 september geen — J. Havik
Zondag 29 september F.Gehrmann — A. Luk

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Zaterdag 28 september 19.00 uur: St. Jan, gezongen viering
Zondag 29 september 9.30 uur: Christus Dienaar, hoogmis
9.30 uur: Emmaus, hoogmis