Oktober, Mariamaand, Rozenkrans

Oktober, Mariamaand, Rozenkrans. 3 woorden die bekend zijn.
Oktober is als maand aan iedereen bekend, het is de maand waarin de herfst zichtbaar en voelbaar wordt. Mariamaand, ook dat is aan een bepaalde generatie volop bekend en zeker met herinneringen van het rozenkrans bidden, met moeder
in haar stoel, soms hakend, vader in de grote stoel, de rozenkrans voorbiddend en het gezin op de knieën op de harde kokosmat en dan antwoordend op het eerste deel van het weesgegroet. Mooie herinneringen, maar wel verleden tijd hier op onze gronden. De Rozenkrans. Haar oorsprong ligt al heel lang terug in de kerk.
In de kloosters waren Paters, die konden lezen en schrijven en die de kerkelijke vieringen deden. Ook waren er Broeders ,die niet konden lezen en schrijven maar die vooral het landwerk deden en de dieren verzorgden, hele harde werkers en stille bidders.De Paters zongen het koorgebed vanuit de grote koorboeken die open lagen op de koorbanken met als licht, het kaarslicht naast het grote koorboek. Achter in de kloosterkerk stonden in het donker de Broeders,zij konden niet lezen maar wel bidden, ook in het donker. Midden in de nacht zongen de Paters het koorgebed en wel “De Metten” genaamd,dat waren 9 psalmen. De Broeders had-den aan hun riem of koord de Rozenkrans hangen en terwijl de Paters voorin bij het kaarslicht de 9 psalmen zongen ,baden de Broeders achter in het donker de 150 wees gegroeten vanaf de ketting met de kralen. Als zij de 150 wees gegroeten hadden gebeden in stilte,waren voorin de Paters klaar met de Metten. Zo kwamen de paters 7 maal per dag bijeen om psalmen te bidden. Op de Metten na met hun 9 psalmen waren de andere getijden steeds 3 psalmen en dat werd het bekende “Rozenhoedje” en wel 50 weesgegroeten. Daarvan komt het rozenkransgebed het stille gebed in het donker door de Broeders. De mensen namen het later over tijdens de kerkdiensten,voorin de priester die kon lezen tussen het kaarslicht en in de half donkere kerk de gelovigen die niet konden lezen en schrijven maar wel het weesgegroet van buiten kenden. Nu kan iedereen lezen en schrijven en de kerk is volop verlicht de rozenkrans verdwijnt uit de kerkdienst, de zangbundel en het meezingen komt. Het is maar een weet. Op 7 oktober is er het Feest van de Rozenkrans. Ook dat vindt zijn oorsprong op die dag. Heel de kop van Afrika was Christen,zelfs grote kerkleraren, zoals Augustinus, komen uit die Noord Afrikaan-se kerken.
Maar rond 700 begint de mohammedaanse wereld op te rukken vanuit het Arabië en in de loop van de komende eeuwen komt het tot in Marokko en steekt dan de zee over naar Zuid-Spanje. Wie ooit in Zuid-Spanje is geweest kan zich nog de grote moorse bouwwerken herinneren uit die tijden. Europa was bang dat het mohammedaanse geloof het christelijke geloof weg zou vagen. Er werd een noveen gehouden in heel Europa op aandringen van de paus en op de 9e dag van die noveen was de zeeslag bij Lepanto en de Christenen haalden een wonder-baarlijke overwinning op de “Turken” en wel op 7 oktober 1571. Vanaf dat moment is 7 oktober het feest van de Rozenkrans en is de hele maand oktober de rozenkrans maand.
Zon feest zou je nu niet meer instellen,maar als we de oorsprong weten mogen we los van die oorsprong nog best eens de rozenkrans ter hand nemen en er in deze maand elke dag een paar weesgegroetjes mee bidden. Nu de vraag; waar ligt ergens in huis de rozenkrans die oma toen nog eens heeft gegeven.
Zoeken maar en wie weet, bidden maar, het kan nooit kwaad.
B.v.d.Plas pastoor.