Oktobermaand Missiemaand

Deze maand staat de Missie weer centraal. Zoals u ook op www.missio.nl kunt lezen, staan de volkeren van Oceanië en Papoea centraal. Missio wil deze volkeren dichter bij u brengen. Met het ene been staan zij nog in het Stene Tijdperk, met het andere in de moderne wereld. Door de oprukkende moderniteit komt de eeuwenoude gemeenschapszin onder druk te staan. In Oceanië, op het eiland Bougainville, ondersteunt Missio het Aidsproject van de Nederlandse bisschop Henk kronenberg. In Papoea ondersteunt Missio het groot-seminarie Fayar Timur, waar jonge mensen een opleiding krijgen voor pastor en pastoraal werk(st)er. De collecte wordt gehouden in het weekend van 19 en 20 oktober en wordt van harte bij u aanbevolen.
Comité M.O.V.