PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071-5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071-5801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Woensdag van 9.30 uur tot 10.30 uur

Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C.G.J. Onderwater, tel. 079-3422906 of mobiel 0655976947

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK
Woensdag 9 oktober 9.00 uur: eucharistieviering
Donderdag 10 oktober 19.00 uur: rozenkransgebed, voorganger J. van Rijn
19.30 uur: vergadering Liturgisch Beraad in de pastorie
Zaterdag 12 oktober 19.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor
voorganger pater Sep
Zondag 13 oktober 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas
Maandag 14 oktober 19.15 uur: vergadering wijkcontactpersonen in de pastorie
Woensdag 16 oktober 9.00 uur: eucharistieviering

GEBEDSINTENTIES
Woensdag 9 oktober 9.00 uur: Arie en Kees Olsthoorn
Zaterdag 12 oktober 19.00 uur: Rinus v.d. Burg, Willem v.d. Kroft,
Nel Spruijt-van Boheemen
Zondag 13 oktober 11.00 uur: Jan Ammerlaan, Elisabeth Maria van Veen-
Bentvelzen, overleden ouders van Vliet-van Leeuwen, Kees de Jong,
Anneke Schimmel-van Geijlswijk, Hendrika van Santen-Verhagen,
Gijs van der Vlist en overleden familie, bij gelegenheid van een verjaardag,
Kees de Groot, Koos de Groot, Magda van Santen-van Paassen, Arie en Kees
Olsthoorn, Piet Rotteveel, overleden ouders Vreeswijk-van Leeuwen, Adriana
de Heij-Janssen, Toos van Boheemen-Warmenhoven, Ben Spaans,
Piet Reichholdt
Woensdag 16 oktober 9.00 uur: Arie en Kees Olsthoorn

LECTOR — COMMUNIE-UITDEELHULP
Zaterdag 12 oktober J. Havik — geen
Zondag 13 oktober T.v. Werkhoven — N. Klijn
KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Zaterdag 12 oktober 19.00 uur: Christus Dienaar, Eigentijdse viering
Zondag 13 oktober 9.30 uur: St. Jan, gezongen viering
9.30 uur: Emmaus, hoogmis