Oktobermaand Missiemaand

A.s. weekend, 19 en 20 oktober is de opbrengst van de collecte geheel bestemd voor de Missie. Uit de opbrengst van de collecte worden de 1100 armste bisdommen ondersteund, de kerkelijke infrastructuur gefinancierd en de opleidingen van de werkers in het basispastoraat bekostigd.
Zoals u ook op www.missio.nl kunt lezen, staan de volkeren van Oceanië en Papoea centraal. Nog maar 100 jaar geleden legden missionarissen, waaronder Nederlanders, de basis voor de kerk in dit enorme gebied. Missio wil nu deze volkeren dichter bij u brengen. Met het ene been staan deze volkeren nog in het Stenen Tijdperk, met het andere in de moderne wereld. Door de oprukkende moderniteit komt de eeuwenoude gemeenschapszin onder druk te staan. Geld en bezit lijkt een steeds grotere rol te spelen. Missio probeert o.a. door het uitdragen van christelijke waarden zoals solidariteit en opkomen voor de zwakken iets bij te dragen aan de gemeenschapsvorming. In Oceanië, op het eiland Bougainville, ondersteunt Missio het Aidsproject van de Nederlandse bisschop Henk kronenberg. In Papoea ondersteunt Missio het groot-seminarie Fayar Timur, waar jonge mensen een opleiding krijgen voor pastor en pastoraal werk(st)er. Kerken in ontwikkelingslanden hebben weinig middelen. Toch zijn ze daar van groot belang. Niet alleen in spirituele zin, maar ook vormen ze vaak de bedding, waarin ontwikkelingssamenwerking succesvoller kan verlopen. Deze collecte is dan ook van harte bij u aanbevolen! Comité M.O.V.