Vormseltoediening aan kinderen

Vormseltoediening aan kinderen, die niet in Stompwijk op school gaan
Ook dit jaar wordt weer aan de leerlingen van groep 8 het H. Vormsel toegediend. De datum, waarop dit gebeurt, is nu nog niet bekend. Er moet eerst een aanvraag bij het bisdom worden ingediend. Voordat deze aanvraag in behandeling wordt genomen, moet bekend zijn hoeveel kinderen gevormd willen worden. Alle kinderen, die hier in Stompwijk op school gaan, hebben inmiddels thuis bericht hierover ontvangen. Het is echter mogelijk dat er ook kinderen zijn, die niet hier op de school zitten, maar toch dit jaar het H. Vormsel in onze parochie willen ontvangen. Wij verzoeken deze kinderen, samen met hun ouders, onderstaande bon in te vullen en uiterlijk vrijdagochtend 18 oktober bij de pastorie in de bus te deponeren. Als de datum van het Vormsel bekend is, krijgt u daarover nader bericht.