Een geschenk voor Sinterklaas of Kerstmis

Ik heb nog 26 exemplaren van onderstaand boek:
“St. Laurentiusparochie van Stompwijk 1639-1989”
Die horen eigenlijk in Stompwijk thuis en niet in Berlicum. In het boek treft u 132 pagina’s met tekst en foto’s over de geschiedenis van de Laurentiusparochie in Stompwijk. Van de 141 foto’s staan er 75 in geen enkel ander boek van mij. Verder zijn er in het boek 12 bidprentjes en 10 tekeningen opgenomen. De foto’s gaan over het altaar, het ashuis, het busongeluk, bedevaart, bruidjes, congregatie-koor, dameskoor, EMS-koor, Eerste Heilige Communie, gebouwen, gidsen, huis-houdsters van de pastoor, kapelaans, kerkkoor, kerkklokken, kerkramen, kerkbe-stuur, kerkbouwers, kerkwerksters, kindsheid, koekdelen, kosters, misdienaars, de moord op Neeltje Hoogduin, Mgr. v.Noort, Mariabeeld, neomist, pastoors, pries-terfeesten, plechtig aannemen, toneel in de kerktuin, welpen en 22 andere foto’s. Verder wordt er o.a. besproken: “Wie zijn de schenkers van de GLAS IN LOODRAMEN boven het altaar?” en “Wie of wat stellen die ramen eigenlijk voor?” en “Waar gaan de ALTAARPANELEN over?”.
Eén exemplaar kost € 12,25 incl. verzendkosten, twee exemplaren € 23,50 en drie exemplaren € 33,75. Meerdere exemplaren kosten telkens € 10,= meer.
Stort een bedrag op giro 1.387653 of Rabobank 17.2034.752 op naam van C.J. Schalken, De Wever 32, 5258 MD Berlichum (N.B.), tel. 073-5034974. Ik krijg slechts één keer per week, op donderdag, een giro-/bankafschrift. Vermeld bij het betalingskenmerk uw postcode en huisnummer, want de bank mag uw naam niet doorgeven i.v.m.de privacy.
C.J. Schalken