Parochieberichten

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071-5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071-5801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Woensdag van 9.30 uur tot 10.30 uur

Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C.G.J. Onderwater, tel. 079-3422906 of mobiel 0655976947

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK
Woensdag 23 oktober 9.00 uur: eucharistieviering
Donderdag 24 oktober 19.00 uur: rozenkransgebed, voorganger J. van Rijn
Vrijdag 25 oktober 19.30 uur: feestavond vrijwilligers in het Dorpshuis
Zaterdag 26 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering m.m.v.
Het Eigentijdse koor, voorganger mevr. M. Turk
Zondag 27 oktober 11.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor,
voorganger pastoor v.d. Plas
Maandag 28 oktober 19.15 uur: vergadering wijkcontactpersonen in de pastorie
Woensdag 30 oktober 9.00 uur: geen eucharistieviering

OVERLEDEN: 16 oktober: Sophia van Teylingen-van Dijk uit Pijnacker.
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 21 oktober in Pijnacker

GEBEDSINTENTIES
Woensdag 23 oktober 9.00 uur: , Reinier Wensveen, Arie en Kees Olsthoorn
Zaterdag 26 oktober 19.00 uur: Willem v.d. Kroft, overleden familie Janson-
Vurens, jaargetijde Nel Spruijt-van Boheemen
Zondag 27 oktober 11.00 uur: Leo Mooyman, familie Mooyman-van Veen,
Overleden ouders Turkenburg-v.d. Kroft, Adrianus Gerardus en Elisabeth
Maria Olsthoorn, uit dankbaarheid b.g.v. het 50 jarig huwelijk van Bas en Riet
v.d. Helm, Kees van Dijk, Magda van Santen-van Paassen, voor zegen over
een huwelijk, Arie en Kees Olsthoorn, Piet Rotteveel, Adriana de Heij-
Janssen, Toos van Boheemen-Warmenhoven, Ben Spaans, Piet Reichholdt

LECTOR — COMMUNIE-UITDEELHULP
Zaterdag 26 oktober geen — geen
Zondag 27 oktober R.v.d. Ham — A. Luk
KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Zaterdag 26 oktober 19.00 uur: Christus Dienaar, gezongen viering
Zondag 27 oktober 9.30 uur: St. Jan, hoogmis
9.30 uur: Emmaus, hoogmis