Laatste Grootschalige bloedafname

Na in Stompwijk in april, waren er in Leidschendam de 2 laatste bloedafname-avonden op15 en 16 oktober j.l.. Hier kwamen 25 donoren uit Stomp-wijk, zij zorgden er met de donoren uit Leidschendam voor dat er 462 halve liters bloed naar het Centraal Laboratorium in Amsterdam gingen. Helaas zakte ook hier het aantal donaties in de afgelopen jaren. Met de ruim 6000 donaties uit Stompwijk en de ruim 41000 donaties uit Leidschendam, kan de afdeling Leidschendam terug-kijken op een goed geslaagde activiteit van de afdeling, vooral dankzij de vele trouwe donoren, die dit mogelijk maakten. Hope-lijk zullen nog veel gezonde mensen er voor blijven zorgen, dat in de toekomst ook steeds voldoende bloed voorhanden is, om slacht-offers van ongevallen en zieken te kunnen blijven helpen. Er zijn 13 donoren, die nog in aanmerking komen voor een donorerken-ning. Wij proberen die eind november uit te reiken op een bijeenkomst in Leid-schendam. Daarover krijgt u tijdig bericht van ons. De 25 donoren die in oktober gaven, maar ook alle andere donoren, die ons jarenlang hebben geholpen, bedan-ken wij heel hartelijk. Blijf bloed geven, de gezondheidszorg kan u niet missen!!!!
An van Bohemen