Stompwijk ‘92 jaarvergadering

Vorige week hebt U allen al in een keurig en uitvoerig artikel van Petra kunnen lezen hoe een en ander zeer naar tevredenheid is verlopen. Alles hier opnieuw voor het voetlicht te brengen, zou herhaling betekenen en zullen we daarom niet doen. Wel willen we nog graag drie dingen memoreren.

1) Het afscheid van Aad Waayer en Nico van Vliet als bestuursleden van “Stompwijk 92”. Beiden hebben een zeer lange staat van dienst. De leden hebben dit tijdens onze jaarvergadering op hun waarde geschat, op hun voorstel zijn zij beiden benoemd tot erelid van de vereniging. Ook Anton de Winter, vorig jaar afgetreden, is alsnog tot erelid benoemd.

2) UITLOTING OBLIGATIES.
Er is opnieuw op de Jaarvergadering een getal uitgeloot en wel 3. In totaal zijn nu uitgeloot de getallen: 1, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 Eindigen Uw obligaties op een van deze getallen, dan kunt U deze verzilveren bij Aad Waaijer Dotterbloem 11 alhier

3) Afgelopen week hebben we een inventarisatie gemaakt van alles wat de
mensen die onze receptie bezocht hebben, geschonken hebben. Wij mochten ontvangen een wandbord Delfts Blauw, een schilderij (geschilderd door Leny van Dijk- Oliehoek, twee spelers in een oud en nieuw tenue. Red), een fles drank, bloemen, geldelijke steun, een drietal ballen en nog talloze kaarten met de post. Alle gevers vanaf deze plaats namens het bestuur van “Stompwijk 92” zeer veel dank.

Banketletteraktie

Volgende maand is het Sinterklaasfeest daar.
In het kader daarvan wordt ook dit jaar deze actie weer gehouden door “Stompwijk 92”. Een aantal bedrijven in Stompwijk en Zoeterwoude is inmiddels aangeschreven en opgewekt weer mee te doen. De procedure is simpel. De prijs is € 7,- per letter. U doet Uw opgave, wij kopen voor U in en bezorgen bij U thuis.
Een gedeelte van de opbrengst vloeit naar de vereniging, U steunt op deze manier onze club. Het is voor ons mede een instrument om de vereniging financieel gezond te houden en het sporten voor Uw kinderen betaalbaar.
Bij voorbaat dank voor Uw deelname
Verdere inlichtingen te bekomen bij ondergetekende.
Hans Vreeswijk Tel.071-5803259