Amnesty International

Amnesty International, groep Leidschendam, zal op zaterdag 30 november en zondag 1 december in de kerk weer haar traditionele kerstgroetenactie houden. Na afloop van de vieringen bieden we kerstkaarten aan, tezamen met adressen van gewetensgevangenen. Amnesty International trekt zich het lot aan van mensen, die onschuldig gevangen zitten en soms jarenlang geen enkel teken van medeleven krijgen. Dit jaar is er een rijke sortering kaarten, welke ook voor eigen familie en bekenden gebruikt kunnen worden. Wij hopen van harte dat u deze actie wilt ondersteunen. Namens Amnesty International Leidschendam,
Eelco Pronk