B E K E N D M A K I N G

Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Wilck en Wiericke maken ingevolge artikel 73, tweede lid Waterschapswet bekend, dat in de openbare bijeenkomst van de Verenigde Vergadering van 27 november 2003 is besloten tot:
Het vaststellen van een wijziging van de “Omslagverordening”
De wijziging van de Omslagverordening vindt jaarlijks plaats en vloeit voort uit de begroting voor het komende jaar (2003).
De wijziging van de Omslagverordening treedt in werking met ingang van 1 janu-ari 2003. Het besluit ligt voor een ieder ter inzage gedurende de periode van 12 weken na datum van deze bekendmaking op het waterschapskantoor, Herman Heijermanslaan 4 te Waddinxveen.
Waddinxveen, 4 december 2002