Proef inzameling kca overdag

In Leidschendam en Stompwijk
Proef inzameling kca overdag
In Leidschendam en Stompwijk start in januari een proef met het overdag inzamelen van klein chemisch afval (kca). De chemokar van Avalex rijdt dan de eerste twee maanden van ieder kwartaal een serie halteplaatsen af waar inwoners hun kca kunnen inleveren. In de derde maand van het kwartaal blijft de gebruikelijke inzameling tijdens de avonduren plaatsvinden via de chemokar van Sita. Het inzamelen van klein chemisch afval gebeurt in Voorburg al overdag via halteplaatsen. Daarnaast heeft de chemokar daar wekelijks enkele vaste standplaatsen. De daginzameling vindt de komende maanden op de volgende plaatsen en tijden plaats.
Woensdag 5 februari
09.30-10.00 uur Hoefblad
10.00-10.15 uur Dr. Van Noortstraat (op kerkplein)
In maart vindt de inzameling van kca in Leidschendam
en Stompwijk weer in de avonduren plaats.