BEDANKT SPONSOR

Deze Dorpsketting ziet er buitengewoon gekleurd uit.
Dit is mede te danken aan onze papiersponsor de
Firma Schreuder, Dr. van Noortstraat 122. Zij heb
ben de extra dikke, donkere kerstboomgroene
bladzijden voor hun rekening genomen. Hierdoor
konden wij zelf de lichtgroene, knipoog naar de lente,
voor onze rekening nemen, waardoor het naar onze mening wel een
heel feestelijke uitgave is geworden.

Verder willen wij Agnes bedanken voor haar bijdrage aan dit nummer en
voor de heerlijke kerststol. En u allen die ons bedacht hebben met
kerstwensen en aanmoedigende woorden
gedurende afgelopen week, want
er zitten weer heel veel uurtjes in.
En maak het niet te wild! Red.