Bomen op de Middelweg illegaal gekapt.

Onder andere vanwege de ontstane discussie onder dorpsgenoten over de levensgevaarlijke situatie tijdens het bomen kappen op de Middelweg, heeft ondergetekende bij de betreffende gemeentelijke instantie over deze wijze van werken om inlichtingen gevraagd. Vooral de in Zoetermeer op schoolgaande fietsende kinderen van ons dorp liepen daar groot gevaar. Aanvankelijk kon men bij het wijkbeheer Leidschendam, over het hoe en waarom van deze bomen kappen, geen duidelijkheid verschaffen. Maar, zo stelde men schrijver dezes gerust, hij zou er op korte termijn door iemand met kennis van zake over worden teruggebeld. En zo gebeurde. Enigszins verbaasd en verbolgen liet de terzake op de hoogte zijnde gemeenteambtenaar aan vrager weten dat de betreffende bomen zonder kapvergunning waren neergehaald. Men was gewoon clandestien te werk gegaan. Bijzonder pijnlijk daarbij is dat deze prachtige locatie van bomen onherstelbaar is verminkt. Tevens was het de bedoeling, zo is achteraf gebleken, dat er ook in het Oosteinde nog een flink aantal bomen verwijderd zouden worden. Op last van de gemeente is deze voortvarende dadendrang van het uitvoerende bedrijf (In opdracht van de provincie ZuidHolland?) nu stilgelegd. Het blijft echter in dit verband min of meer de bekende mosterd na de maaltijd. Daarbij zal het de veel gehoorde stelling, dat bewoners in de praktijk weinig of geen invloed op hun leefgebied hebben, alleen maar versterken. Dit ondanks dat mij is verzekerd dat dit muisje voor de verantwoordelijken nog een staartje zal krijgen. Maar nogmaals ook in dit geval nemen gedane zaken geen keer.

Piet Oliehoek.