Dankbetuiging Aad Koeleman

Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te bedanken, betuig ik u, mede namens mijn kinderen, langs deze weg onze oprechte erkentelijkheid voor blijken van belangstelling na het onverwachte overlijden van mijn man Aad Koeleman.
Het heeft de kinderen en mij bijzonder gesterkt en getroost, dat u zich allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies. Moge hij lang in ons aller herinnering blijven voortleven.
An Koeleman van Veen
Stompwijk, januari 2003