Telefoon (070) 3009000, Nieuwe meld- en informatie

De gemeente LeidschendamVoorburg is gestart met een nieuwe service: één centraal telefoonnummer waar de burger met al zijn vragen, klachten, wensen en opmerkingen terecht kan. Via een keuzemenu kan men nadere informatie beluisteren over gemeentelijke diensten en producten, of persoonlijk een medewerker spreken. Voorheen waren er in Leidschendam en Voorburg zo´n zes verschillende telefoonnummers in gebruik waar inwoners terecht konden voor eenvoudige zaken als informatie, meldingen en klachten. Dat aantal is nu teruggebracht tot één. Voor de inwoner biedt dit duidelijkheid: niet meer de kans lopen het verkeerde nummer te kiezen, en bovendien een eenvoudig nummer dat snel en makkelijk is te onthouden. Driehonderd negenduizend is het nummer van de nieuwe Meld en informatielijn van de gemeente LeidschendamVoorburg.
MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
Het Meldpunt Openbare Ruimte (voorheen de Servicetelefoon), dat de gemeente speciaal voor meldingen, vragen en opmerkingen over (het onderhoud van) de openbare ruimte in het leven heeft geroepen is vanaf nu ook te bereiken via (070) 3009000, keuzetoets 1. Het oude nummer van de gemeentelijke servicetelefoon, (070) 32730 62, komt dan ook te vervallen. Het Meldpunt Openbare Ruimte is op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bereikbaar.
INFORMATIE
De Meld en informatielijn geeft 24 uur per dag informatie over verschillende gemeentelijke diensten. Het betreft standaardinformatie over bijvoorbeeld de openingstijden van het Servicecentrum, wat nodig is voor het aanvragen van een paspoort of rijbewijs, of hoe men moet handelen bij een verhuizing. Daarnaast kan men tijdens kantooruren kiezen voor doorverbinding naar het Meldpunt Openbare Ruimte of een medewerker.
Buiten kantooruren kan men uitsluitend informatie inwinnen door een keuzemenu af te luisteren.
KEUZEMENU
De Meld en informatielijn kent acht keuzemogelijkheden. Keuze 1 verbindt door met het Meldpunt Openbare Ruimte. Verder is informatie te beluisteren over de openingstijden van het Servicecentrum (keuze 2), over paspoorten (3), identiteitskaarten (4), rijbewijzen (5), verhuizingen (6) en parkeerontheffingen (7). Keuze 8 verbindt door met een medewerker.