Secretariaat Parochie

Beste Parochianen,
Het secretariaat op de pastorie is iedere week geopend op maandag woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00. uur. In verband met een goede verwerking van uw misintenties verzoeken wij u deze schriftelijk aan te leveren. De misintenties kosten € 7,50 per keer wilt u dit bij uw verzoek bijvoegen. U kunt ze tijdens de openingsuren afgeven of deponeren in de brievenbus van de pastorie.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking
Namens het kerkbestuur, C.A.Bergen