Dankbetuiging

Vele herinneringen verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden maar altijd in ons hart.

Voor het medeleven en de grote belangstelling, betoond bij het heengaan van mijn dierbare man, onze lieve pa en opa Jan Hagen zijn wij u zeer dankbaar.

Corrie HagenLuk, kinderen en kleinkinderen
Stompwijk, februari 2003