De lijst Pim Fortuyn

De Lijst Pim Fortuyn en de Provinciale politiek.
Weet u wat de Provinciale Staten doen? Kent u de Commissaris der Koningin van naam? Hoeveel gedeputeerden of provinciale statenleden kent u? Veel mensen weten het antwoord op deze vragen niet, wat laat zien dat het slecht gaat met de provinciale politiek en democratie. Het wordt bevestigd door een bedroevend lage opkomst in 1999. Als kiezer weet je niet wie jou vertegenwoordigt: is dat democratie of is het bureaucratie?
De provincie nu:
De provincies zijn historische gegroeide eenheden die hun politieke en bestuurlijke positie zijn ontgroeid. De huidige provinciegrenzen dateren uit 1840 en passen niet meer in deze tijd. Fysieke afstanden spelen minder een rol dan vroeger en problemen houden ook niet op bij vastgestelde grenzen. De provincies fungeren nu als doorgeefluik van rijkssubsidie. Daar betalen we met zn allen aan mee. Via het provinciefonds (ruim een miljard euro), maar ook via provinciale belastingen, zoals de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting (800 miljoen euro).
Hoe de Lijst Pim Fortuyn het wil laten functioneren:
De LPF vindt dat een democratisch gekozen bestuursorgaan alleen bestaansrecht heeft als het ergens voor verantwoordelijk is en die verantwoordelijkheid ook durft waar te maken. Wij zitten niet te wachten op een provinciaal bestuur dat zich beperkt tot het doorschuiven van subsidies en het toepassen van regels. Besturen is iets anders dan regelgeving toepassen. Besturen is met gevaar voor eigen positie datgene doen wat goed is voor de burgers in het gebied. Hiervoor is een slagvaardig bestuur nodig dat zijn nek uitsteekt en tegelijkertijd kritisch naar zichzelf durft te kijken. Structurele veranderingen zijn hiervoor nodig. Daarom moet ook op provinciaal niveau de Lijst Pim Fortuyn erbij zijn.
En zo gaan we het doen: (details in programma op onze website):
1. Provincies samenvoegen tot gewesten met gekozen stadhouder aan het hoofd.
2. Leden van de Eerste Kamer direct kiezen via districtenstelsel of indirect door gemeenteraden.
3. Stadhouder wordt hoofd gewestelijke veiligheidsdiensten en coördineert veiligheidsbeleid.
De Lijst Pim Fortuyn heeft dus een duidelijke visie op de toekomst van de provincies. Maar zover zijn we nu nog niet. In ZuidHolland moeten daarom meteen na de verkiezingen een aantal zeer belangrijke punten binnen de huidige provincie worden aangepakt. U vindt deze punten op www.heblefstemlpf.nl

Hans van der Meer
LPF kandidaat nr. 24. Provinciale Staten verkiezingen
email: hjwvdm@hetnet.nl Telefoon 071 580 15 79 (avond)
Fax: 071 580 26 46, Mobiel: 06 47 07 42 23 (met voicemail)