De wil van de peuter

Op woensdagavond 9 april 2003 bent u van harte welkom bij Zorggroep Horst en Vlietstreek te Leidschendam voor een themabijeenkomst over de wilsontwikkeling van peuters. De bijeenkomst is bedoeld voor ouders en/of verzorgers van kinderen van 1 tot 4 jaar die meer willen weten over het gedrag van hun lieve, maar soms ó zo lastige kleintje.

Inhoud
Elk kind gaat een eigen wil ontwikkelen. Doorgaans begint dat rond het tweede jaar. Dat is leuk om te merken. Het hoort bij de normale groei en ontwikkeling. Maar wat kan het lastig zijn! Uw kind doet niet wat u zegt, lijkt zich daar zelfs tegen te verzetten. Het wil bijvoorbeeld maar niet slapen of bijna niet eten. Deze periode waarin de wil van een peuter zich ontwikkelt, vraagt van ouders en verzorgers veel inzicht en geduld om er goed mee om te gaan. Op de voorlichtingsbijeenkomst geven twee verpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg u meer informatie over de ontwikkeling van de wil bij een peuter en de wijze van omgaan daarmee. Na de pauze kunnen de deelnemers ervaringen en ideeën met elkaar uitwisselen. Er is ruime gelegenheid voor het stellen van uw vragen.

Waar en wanneer
De voorlichtingsbijeenkomst wordt gehouden op woensdagavond 9 april 2003 van 20.00 22.00 uur aan de Vinkenborghlaan 41 te Leidschendam. De deelnamekosten zijn € 2,50 per persoon welke aan de zaal kunnen worden voldaan.

Indien u meer informatie wenst en/of deze voorlichtingsbijeenkomst wilt bijwonen dan kunt u tot uiterlijk 7 april bellen met het Cursusbureau van Zorggroep Horst en Vlietstreek, tel. (070) 307 52 06 (tussen 9.00 en 15.00 uur) of via email: cursusbureau@dezorggroep.nl