Fancy Fair

Op woensdag 12 maart vindt op de Maerten van den Veldeschool de jaarlijkse Fancy Fair plaats. De leerlingen van groep 8 zetten zich in voor kinderen in de derde wereld. De opbrengst van de Fancy Fair wordt verdeeld tussen twee pleegkinderen in India en de missiepost van broeder Cornélio in ZuidAmerika. Van een gedeelte van het geld worden voor de school computerprogramma’s gekocht. U bent van harte welkom op de Fancy Fair! U weet dat er van alles te koop is voor weinig geld: huishoudelijke artikelen,speelgoed, langspeelplaten, boeken, e.d. Er zijn leuke spelletjes te doen en er is allerlei lekkers te eten en te drinken! Heeft u spullen die geschikt zijn voor onze Fancy Fair? De kinderen van groep 8 komen na de krokusvakantie bij u langs om alles op te halen.
Alvast hartelijk bedankt voor uw gaven!

Dus: Fancy Fair Maerten van den Veldeschool Stompwijk Woensdag 12 maart 2003 van 13.30 –15.30 uur

De leerlingen van groep 8, juf Annemarie en juf Yvonne