Carnaval

Voor Stompwijk een bekend woord met een zalige inhoud. Feest vieren, lachen en zingen, de voeten van de vloer en dansen en springen met elkaar. Even iets anders aantrekken, en wel datgene wat je zo graag even aantrekt, maar dat kan niet op de andere dagen van het jaar, nu lekker wel. Carnaval vier je met elkaar, dinsdagavond sluit de luidruchtigheid en dan mag er stilte vallen, zomaar wat rust, zomaar tijd voor jezelf en de meest naaste kring. In de eerste eeuw ging de kerkgemeenschap, ofwel de JezusClub een week voor Pasen de stilte en de soberheid in. Men vierde de Palmenintocht, nu bekend als Palmzondag en dan de Witte Donderdag, het breken van het brood en het rondgaan van de beker, een gebaar wat Jezus deed om Hem nooit te vergeten. Dan die donkere Vrijdag, de dag van Jezus sterven, daarna de stille zaterdag. Vervolgens om dan op zaterdagnacht bij elkaar te komen en licht te ontsteken, de verhalen van de Schepping van het heelal te lezen en over de uittocht van Mozes uit Egypte. Daarna kwam het begin van de 40jarentocht en werd het verhaal van de Paasmorgen gelezen over de ervaring van een vrouw en een paar apostelen dat Jezus leefde. Pasen ofwel Passeren, het uitroepen de Dood is een gepasseerd station, ‘dood is niet altijd dood’. Die week van soberheid groeide uit tot de 40dagen tijd, ofwel de Vastentijd. De ouderen weten het nog; minder eten, geen dit en geen dat, en ook dit niet en ook dat niet, het meeste mocht dan niet meer. Toch een leuke tijd om de sport te beoefenen het vastentrommeltje dicht te houden tot zondag. Op het 2e Vatciaans Concilie besloten de bisschoppen dat er nog maar 2 echte vastendagen zouden zijn, Aswoensdag en Goede Vrijdag. Maar belangrijk is de weg, die je gaat en de resultaten die je achterlaat. In de komende 40dagentijd kunt U op de radio op zondagmorgen 9.30 uur en op zondagavond 0.30 uur mensen horen die in de 40dagen tijd bijzonder bezig zijn. Ik geef U een paar gesprekken die uitgezonden worden;
Een artsengezin gaat 2x met elkaar een weekend in een stilteklooster om daar na te denken over jezelf en met elkaar in gesprek te gaan.
Tijd nemen voor jezelf en tijd voor elkaar en dat een weekend lang. Doe ze het eens na thuis, neem wat meer tijd echt voor jezelf en elkaar.
In een stadsparochie wil men 1 avond per week met jongeren en ouderen een sobere maaltijd houden om verbonden te zijn met hen
op de wereld, die zeer weinig hebben en dan wil men geld naast het bord leggen om die hongerigen te helpen. Vorig jaar waren er in die parochie gemiddeld 120 personen van alle leeftijdsgroepen.
In Heerhugowaard tekenen 35 jongeren, die dit jaar het Vormsel ontvangen een contract en spreken met elkaar af; deze 40 dagen geen snoep, minder ruzie, meer luisteren naar elkaar en als je nijdig zou worden dan eerst tot 10 tellen en dan eventueel pas wat zeggen. Een prachtig idee van jonge mensen.
In een plaats waar een asielzoekerscentrum is gaan dorpsbewoners 1 avond in de week gedurende 2 uur naar de bewoners luisteren en praten en ook een stukje bijbelverhaal lezen en dan zien hoe men dit verhaal waar kan maken en dan samen God de lof toezingen in eigen geloofsliederen.
Het Carnaval is de deur, die toegang geeft tot een 40dagentijd, die net even anders is dan gewoon. Die bijzondere tijd begint met as. Het askruisje kunt u ontvangen op woensdag 5 maart:
07.30 uur: in de Dorpskerk te Zoeterwoude,
09.00 uur: Laurentiuskerk
10.30 uur: Emmaus
19.00 uur: Christus Dienaar.
Zeg niet dat er plaats of tijd is om met as de 40 dagen tijd in te gaan. Tot dan, wie weet tot ziens. Voor de 40dagentijd ligt achter in de kerk een formulier met voor 40 dagen lang elke dag een gedachte om er even wat langer bij stil te staan. Ook ligt ook er een boekje, waarin op datum voor elke dag een stukje te lezen staat. Laat het dan niet bij lezen alleen. Ik las dezer dagen ook dit gedicht met een goede gedachte; Ik weet niet of het U bekend is dat er een telefoon bestaat die draadloos vanaf de aarde rechtstreeks naar de hemel gaat. Uw hart is het toestel en U kunt zonder moeite of pijn gebruik maken van deze lijn Want gaat U op de knieën, dan gaat in de hemel de bel en kunt U rustig spreken. God hoort Uw stem dan wel. Hij wil naar U luisteren en zegt nooit: ’maak het kort’ Hij blijft wel achter het toestel
totdat U uw hart heeft uitgestort. U zult het spoedig bemerken de lijn is altijd vrij; ‘U bent verkeerd verbonden is er in Gods Huis niet bij. Als vader met zijn kind spreekt en luistert Hij met open oor. Hij wil voor het kind het beste, daar is Hij toch Vader voor. Misschien is door ’nietgeloven’ de verbinding stuk gegaan of heeft U het hemeltoestel verwaarloosd ergens laten staan. Controleer maar eens Uw toestel en maak het storingsvrij. Uw vader in de hemel is dan ontzaggelijk blij.

B.v.d. Plas, pastoor