Stem Groen Links

STEM 11 MAART GROENLINKS VOOR EEN GROENE EN SOCIALE PROVINCIE!
Op dinsdag 11 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dan worden de volksvertegenwoordigers van uw provincie gekozen. Bovendien is de samenstelling van Provinciale Staten van belang voor de Eerste Kamer. Deze wordt namelijk niet rechtstreeks, maar getrapt gekozen door de leden van Provinciale Staten. De verkiezingen van 11 maart zijn dus dubbel belangrijk.
De provincie staat niet altijd in de belangstelling. Ten onrechte. Veel voor burgers belangrijke zaken worden door de provincie geregeld: verkeer, ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, cultuur, waterbeheer, economie, infrastructuur, natuur en landschap, amateursport en de voorzieningen op het platteland.
GroenLinks ZuidHolland is groen en links. Groen wil zeggen dat we strijden voor het behoud en het mooier maken van de unieke landschappen die ZuidHolland rijk is. We willen meer natuur en betere mogelijkheden voor recreatie in de provincie. We willen investeren in de steden en dorpen, in plaats van uitbreiding in het Groene Hart en andere open gebieden. Links staat voor een solidaire samenleving waarin niemand aan de kant wordt gezet. GroenLinks wil goede betaalbare huizen voor jong en oud, investeren in de kwaliteit en sociale samenhang van steden en dorpen. GroenLinks wil goede en toegankelijke voorzieningen, zorg, onderwijs en cultuur voor iedereen.

Wilt u meer informatie, een affiche of een verkiezingsprogramma?
Marian Cornelissens tel: 5803354
Gl.leidschendam@hetnet.nl