Kip of kop….

Wij worden weer opgeschrikt door een tragedie…., nee Amerika is Irak nog niet binnen gevallen maar dat is een kwestie van dagen. Nee, verleden week zijn de kippen het onderwerp van gesprek geworden. Met de vogelpest in de hokken, zijn deze dieren nu weer overgeleverd aan de grillen van de bestuurder van het hok. Wij zijn getuige dat deze beesten in grote getale worden geruimd. Dat brengt mij bij de discussie die al tientallen jaren loopt, namelijk het welzijn van deze dieren. Jarenlang pleiten sympathisanten en de Dierenbescherming Nederland om betere condities voor deze beesten. Jarenlang wordt er op aangedrongen legbatterijen af te schaffen met als resultaat dat dit in 2010 niet meer voor mag komen. Dan mogen de beesten rondlopen in grote stallen, waar zij met 20.000 op een beperkt gebied mogen scharrelen. Sorry mensen, het is net als met de MZKcrisis….. wij roepen de ellende over onszelf af. Het opperhoofd van de stal wikt en weegt hoe er met leven omgegaan kan worden. En dan kijken wij gek wanneer ziekten uitbreken en extremen zich voordoen. De regering overweegt nu weer een fonds in te stellen voor schadeloosstelling. Maar stoten wij niet iedere keer opnieuw ons bekende hoofd?? Wordt het niet tijd dat het opperhoofd van de kippenschuur zich gaat realiseren dat je op deze manier niet om kunt gaan met je onderdanen. Ik ben van mening dat hier duidelijk iets veranderen moet.
Ook staat de media bol van de perikelen rond prinses Margarita. Met enige scepsis worden artikelen gelezen en al gauw ben je geneigd te denken dat ook hier betrokkenen met teveel op een kluitje gezeten hebben, zodat er waanbeelden ontstaan. Maar waar rook is, is vuur en nadat de regering ruiterlijk moest toegeven afgelopen donderdag dat ‘de Roy van Zuydewijn’ zonder haar medeweten toch gescreend is, moet je afvragen of dit soort dingen toch echt wel kan. Wij … die voorop lopen in de stelling dat privacy een gemeengoed van ons allen is, worden door het Opperhoofd zelf weer keurig op de vingers getikt. Zij wikt en beschikt en al haar onderdanen hebben het kijken na.
Ik kom tot de conclusie dat in welk kippenhok je je ook begeeft, het kost altijd je kop!!

Leo Wijnhoven….., U weet wel, die van de Zustersdijk maart 2003