TRAINING VRIJDAG UITHOF

Afgelopen vrijdag heeft de bus voor de laatste keer dit seizoen gereden. Dit houdt niet in dat er niet meer getraind kan worden op vrijdag. De komende vrijdagen (14 en 21 maart) zullen we met eigen vervoer naar de ijsbaan gaan. Dit zullen jullie wel zelf onderling moeten regelen. Voor nadere informatie kun je deze week met mij contact opnemen.
RECORDWEDSTRIJDEN
De aanmeldingstermijn voor deelname aan de recordwedstrijden loopt tot donderdag 13 maart a.s. Vergeet dit niet en meld je op tijd bij mij aan. Tom de Haas