Pasen

Pasen, een bevrijdingsfeest
Er was een ouderavond voor de eerste Communie; de stoelen en de tafels staan tegen de kant. 42 ouders vormden een cirkel in de ruimte met middenin een open vlakte. Ze waren gespannen, wachtend op wat komen ging. We deelden de ruimte n drie stukken en vroegen; ‘Welk kerkelijk feest spreekt U het meest aan? Wie voor kerstmis koos moest zijn stoel oppakken en voorin het lokaal plaats nemen. Wie koos voor Pasen moest zijn stoel opnemen en in het midden gaan zitten. Wie voor Pinksteren koos moest met zijn stoel in het achterste deel gaan zitten. De 42 aanwezigen aarzelden niet. 40 liepen meteen naar het gedeelte voor Kerstmis. Een koos voor het vak van Pasen en 1 koos voor het vak van Pinksteren. In het gesprek daarna vertelden ze waarom ze deze plek hadden gekozen. Het antwoord kwam veelal hierop neer; Kerstmis is ’romantisch’, het is een feest van licht en warmte midden in de winter, maar ook; ‘Het is duidelijk waar het feest over gaat; er wordt een kindje geboren en dat kan iedereen snappen. Pasen is een vaag feest; ’Hoe leg ik mijn kinderen uit wat verrijzenis is, er zijn wel uitbottende takken te vinden, waar je kunststof eitjes in kunt ophangen, maar ja, een baby is duidelijker. Vervolgens ben je in het voorjaar niet zo met het hele familiegebeuren bezig, ze zijn er soms op uitgetrokken. Pinksteren dan? De man in het laatste vak zei; Ik ben met Pinksteren nog nooit naar de kerk geweest, we zitten dan meestal op de camping en daar hangt een bijzondere sfeer of geest en dat heeft toch met Pinksteren te maken? Ik heb de beste herinneringen aan dat feest, lekker buiten en gezellig’ Zo bevestigde deze kleine steekproef de uitkomst van een aantal wetenschappelijke studies; de meerderheid van de medegelovigen weet amper meer waar de feesten van hun geloof over gaan. Kerstmis heeft sfeer, licht en een kerststal. Pasen mag dan van oudsher het belangrijkste geloofsfeest zijn, maar de meesten weten er op dit moment weinig raad mee en er zijn er die worstelen met de inhoud, die in hun herinnering is blijven hangen; Verrijzenis ofwel leven is sterker dan de dood. Waar komt dit vandaan, hoe voel je dat, hoe vier je dat, hoe geef je dat door aan je kinderen en kleinkinderen. Pinksteren is in de geloofsbeleving van velen als christelijk feest verdwenen……..(volgende week verder)

Pastoor v.d. Plas