Vrijwilligers SOS

Vrijwilligers gezocht om met Koninginnedag te helpen met het Kinderspelcircus en schminken. Voor deelname aan het Playbackfestival kun je je nu alvast opgeven. Graag een telefoontje naar Fien Borst (5803152) of Helen (5801992)
Het Koninginnedagprogramma volgt in de Dorpsketting van volgende week.

Bestuur Stichting Oranjefeesten Stompwijk