Minilidmaatschap

Tijdens de bestuursvergadering van 24 februari 2003 is dit een onderwerp van gesprek geweest. Er zijn nogal wat kinderen die met iemand meekomen en als gast een pony berijden. Omdat ook deze deelnemertjes gebruik maken van de accommodatie is het niet gerechtvaardigd (ten opzichte van betalende leden) dit gratis toe te staan. We hebben daarom het volgende besloten om als proef te doen tot 1 januari 2004. Voor alle kinderen t/m 6 jaar die geen lid zijn vragen we een gebruikersvergoeding van € 60 voor het jaar 2003. Omdat het inmiddels april is willen we voor dit jaar van deze minileden nog € 45,00 vooruit ontvangen. Je kunt met Theo Slingerland contact opnemen voor het ontvangen van de rekening. Ouders wees wijs en verplicht ook deze kinderen een goedgekeurde cap te dragen. Deze deelnemers betalen uitsluitend voor het gebruik van de bakken als er geen les wordt gegeven. Dit lijkt ons de beste oplossing. We gaan in november/december bekijken of we deze regeling voortzetten.