oude dubbele kaaspers na 80 jaar terug

Bijzondere oude dubbele kaaspers na 80 jaar weer terug in Leidschendam.
Onlangs heeft de Stichting Historische Collectie VeurStompwijk een oude kaaspers (zie afb. bijlage) weten terug te halen naar Leidschendam die begin van de 20ste eeuw in gebruik was bij de firma Ammerlaan aan de Vlietweg toen nog Stompwijk geheten. Men was deze op het spoor gekomen naar aanleiding van diverse archiefbescheiden die de Stichting onlangs over deze firma mocht ontvangen. Hierin kon men ondermeer vernemen dat de bewuste kaaspers in de Tweede Wereldoorlog, toen de onderneming op last van de toenmalige bezetters moest sluiten, verhuisde naar Woerden. Na enig speurwerk werd hij boven wonder en nog in vrij redelijke staat terug gevonden op een boerderij nabij Haastrecht. De huidige eigenaar was bereidt deze af te staan aan de Stichting, met de daar nog bij aanwezig zijnde kaasvormen/kuipen. Met deze kaaspers kon men vroeger op het eigenbedrijf zelf de kaas in de vormen/kuipen persen om het daarna op plakken te laten rijpen. Waarschijnlijk hebben in het verleden menig Leidschendammer een stuk kaas gegeten, die gemaakt/gevormd is met
kaaspers. Naast veeteelt en tuinbouw was vroeger de zuivelhandel (kaas en boter) een van de belangrijkste bronnen van inkomsten in Veur en Stompwijk. Het bestuur van de Stichting is daarom ook zeer ingenomen met het verwerven van deze bijzondere dubbele kaaspers en bijhorende vormen/kuipen. Zij hoop hiermee het cultureel erfgoed op dat terrein te kunnen verstevigen en te behouden voor deze plaats. Nadat deze kaaspers is opgeknapt, zal hij ondermeer te zien zijn op de tentoonstelling “de boerderij”, hetgeen ook het thema is van Open monumentendag dit jaar, in Leidschendam.

Het bestuur van de Stichting mag zich verheugen op de steeds groeiende belangstelling van geïnteresseerde, hetgeen nu o.m. geleidt heeft tot het terug halen als verwerven van deze bijzondere kaaspers. De stichting doet dan ook een oproep aan iedereen die iets aan het behoud van het cultureel erfgoed van Leidschendam, voorheen VeurStompwijk, wil bijdragen. De collectie is nog lang niet volledig. We zijn daarom op zoek naar oude documenten, ondernemings, verenigings en particulieren archieven, boeken, kaarten, schilderijen, prenten, foto’s, brieven, bewegende beelden, films en video’s die betrekking hebben deze plaats. Als ook werk c.q. gebruiks objecten op agrarische, tuinbouw, middenstands, maar ook kerkelijk en verenigingsgebied, of gewoon op het dagelijkse leven en huishouden in Veur en Stomwpwijk

Tevens zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers en donateurs die samen met ons dit gedachten goed willen uitdragen en ons willen helpen om de groeiende collectie te onderhouden en verder uit te breiden.

We verzoeken dan ook een ieder die hierbij een bedragen wilt/kan geven, ook al als is het maar iets heel kleins, contact met ons op te nemen. We zijn te bereiken telefonisch onder nummer 0703876528 (coördinator van de stichting R. van der Krogt) of via Email veurstompwijk@hotmail.com