Dooifeest

Afgelopen donderdag is het traditionele Dooifeest van de ijsclub gehouden. Het was een druk bezochte avond en dit gaf het bestuur een goed gevoel. Het bestuur was ook bijzonder blij dat Jan Eise Kromkamp bereid was gevonden om deze avond de schaatsdiploma’s en de prijzen van de Clubkampioenschappen uit te reiken. Jan Eise Kromkamp was afgelopen seizoen een ploegmaat van Martijn van Es en stopt na bijna twintig jaar met het marathonschaatsen. De Nederlandse Kampioenen Cees Juffermans en Tim Gareman zijn deze avond gehuldigd voor hun buitengewone prestaties en ook alle deelnemers/sters aan Nederlandse Kampioenschappen werden even in het zonnetje gezet. Dit jaar was Marga Stijnman degene die voor de Aanmoedigingsprijs in aanmerking kwam. Reden hiervoor waren o.a. de pr’s die ze afgelopen seizoen gereden heeft en voor de hand en spandiensten die ze voor de club verricht.
Er is weer een seizoen voorbij waarin veel sportieve gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. We gaan de komende zomer weer allemaal bijtanken zodat we er in oktober weer tegenaan kunnen. Veel plezier daarbij. Verder dank ik iedereen voor de hulp die de ijsclub voor wat dan ook heeft gekregen en wij zien jullie graag terug in het nieuwe seizoen.

Onze kanjers! V.l.n.r. Staand: Femke, Cees, Tim, Joost en Robert
Knielend: Marleen, Ilse en Martijn

Groeten Frans Oliehoek, Secr.