Blijvend op gewicht

Blijvend op gewicht, kracht van Samen Slank.
De bijeenkomsten Samen Slank van Zorggroep Horst en Vlietstreek zijn speciaal voor mensen die op een gezonde manier willen afvallen. Onlangs is een evaluatieonderzoek naar de resultaten van deze afslankcursus afgerond. Overgewicht is een bekend probleem. Veel mensen willen graag wat kilo’s afvallen en hebben wel eens een dieet gevolgd. De deelnemers aan Samen Slank waren gemiddeld vijf jaar bezig met pogingen om af te vallen, voordat ze besloten aan dit programma mee te doen, zo blijkt uit het evaluatieonderzoek. Het basisvoedingsadvies, dat zij aan het begin van de cursus van de diëtist krijgen, wordt erg op prijs gesteld. Over het algemeen zijn de deelnemers heel tevreden over de wekelijkse bijeenkomsten van drie kwartier. Vooral de presentatie, de praktische adviezen en de mogelijkheid om vragen te stellen scoren hoog. Ook vinden zij het prettig om na afloop nog schriftelijke informatie te kunnen meenemen.

Effecten
Voor de meeste cursisten hebben de bijeenkomsten resultaat gehad. De vier belangrijkste resultaten die worden genoemd, zijn ‘ik weet nu hoe ik op een gezonde manier kan afvallen’, ‘ik ben bewuster gaan eten’, ‘ik eet gezonder’ en ‘ik ben meer gaan bewegen’. Het gemiddelde cijfer dat aan de bijeenkomsten is gegeven is een 8 min. Hoewel de resultaten van Samen Slank ronduit goed kunnen worden genoemd, blijven de diëtisten van Horst en Vlietstreek zeer alert. Zij volgen de nieuwste ontwikkelingen op voedingsgebied en passen hun adviezen regelmatig aan.

Deelname
De bijeenkomsten Samen Slank vinden elke woensdagavond plaats in Rijswijk in het regiokantoor aan de Geestbrugkade en zijn bedoeld voor zowel mannen als vrouwen. Een strippenkaart voor 12 bijeenkomsten kost € 85,00. Als u geïnteresseerd bent, kunt u (op afspraak) gratis en geheel vrijblijvend als toehoorder een bijeenkomst bijwonen. Voor meer informatie kunt u dagelijks tussen 8.30 en 15.00 uur contact opnemen met het Cursusbureau van Zorggroep Horst en Vlietstreek, telefoon (070) 307 52 06 of cursusbureau@dezorggroep.nl.