Bevrijdingsdag

Om 9.00 zaten al 15 kinderen in de starthouding om te gaan vissen aan de Waterviolier. Onder leiding van Jan Goeman werden er door de kinderen in totaal 75 vissen uit het water gehaald. Thom van Beek en Remco van de Bosch hadden elk 14 vissen. Alle kinderen verdienden een prijs.
Door het natte weer werd in plaats van het stoeptekenen een kleur wedstrijd gehouden. De kantine zat dan ook vol met kleurende kinderen. Tekeningen van Liande Schipper, Yet Dominicus, Rowin Bocxe, Damian, Erwin van ’t Hart, Joyce Vurens en Yoelle Knijnenburg werden beloond. Daarna werd met veel enthousiasme Kinderbingo gespeeld.
Veel mensen hebben de jaarlijke SOS Rommelmarkt als aanleiding
gezien om de zolder op te ruimen. Van alles was er te koop. Het werd een gezellige drukte. We hopen dat iedereen het op deze dagen naar zijn zin heeft gehad en…….
….tot volgend jaar
Deze dagen zijn een groot succes geworden dankzij de hulp van veel vrijwilligers. De SOS wil hen graag hartelijk bedanken voor alle hand en spandiensten die zij verricht hebben. Met name willen wij noemen: Garage Luiten, Garage Janson, Hooimans Rijwielen, Luiten Wonen, Stompwijk ‘ 92, Gerard en Richard Suyten, Wijkagent Sjoerd Duit en collega, Disco Fire Fly, Jan Groeneweg, medewerkers kantine, Jury’s bij de optocht en playback, Jan van Nierop, Peet Suyten en Ted de Haas
Stichting Oranjefeesten Stompwijk (SOS)