K.B.O.

De Katholieke Bond voor Ouderen bedankt de Stichting Oranjefeesten Stompwijk voor de traktatie op de soos dinsdagmiddag 13 mei. We waren blij verrast met deze traktatie en stellen het bijzonder op prijs dat wij op deze wijze betrokken worden bij de feestelijkheden.
Nogmaals S.O.S. onze hartelijke dank.
C.P. Hoogeveen, secr.