Ouderenadviseur

Van de ouderenadviseur……..

Sinds alweer een jaar is het in Stompwijk mogelijk om het spreekuur van de ouderenadviseur van de SWOL te bezoeken en dit blijkt in een behoefte te voorzien.
Voor informatie, advies en ondersteuning op de terreinen wonen/welzijn en zorg kunt u hier terecht. Het gebeurt nog wel eens dat mensen twijfels hebben of ze met hun vraag bij mij op het goede adres zijn maar mocht ik niet in staat zijn te helpen dan is het meestal wel mogelijk om u te verwijzen naar het juiste adres. De vraag naar ouderenadvisering is een ontwikkeling van met name de de laatste jaren o.a. veroorzaakt door de vergrijzing en het aantal ouderen die tot op hoge leeftijd zelfstandig blijven wonen, uit vrije keus of omdat ze genoodzaakt zijn.
Ook de ouderenwoningen in Stompwijk zijn schaars en mede daardoor erg gewild. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u het woonkrantje goed in de gaten te houden. Met de bon uit dit krantje kunt u laten weten belangstelling te hebben voor een aangeboden woning. Het verkrijgen van een aanleun en/of zorgwoning gaat via een andere weg; hier heeft u in Leidschendam een indicatie voor nodig van de RIO.
Daarnaast is ook het vervoer voor ouderen in Stompwijk vaak een probleem. Een financiële tegemoetkoming in vervoerkosten middels de Wet Voorzieningen Gehandicapten maakt het voor sommige ouderen nog enigszins aantrekkelijk om gebruik te maken de Regiotaxi maar ook hier zal in de toekomst op bezuinigd gaan worden. De verschillende zorgvoorzieningen zijn niet altijd gemakkelijk bereikbaar laat staan dat bekend is uit welke mogelijke alternatieven u kunt kiezen. Het invullen van een willekeurig formulier levert vaak problemen op en de bereidwilligheid van instanties om u op de juiste wijze van dienst te zijn laat jammer genoeg ook nogal eens te wensen over.
Heeft u een soortgelijke vraag of probleem of heeft u behoefte aan een gesprek, laat het me weten. Iedere maandag van 11.00 11.30 uur ben ik aanwezig in de Van Santhorststraat 1. Alle 55plussers kunnen hier gratis gebruik van maken. Een huisbezoek behoort ook tot de mogelijken. Ook is het mogelijk om telefonisch contact met me op te nenen in de Schuitejager, telnr. 0703202800. Maandag 2 juni en 9 juni vervalt het spreekuur.

Met vriendelijke groet, Teddy Nieuwenbroek