Overlijdensadvertentie

Zwijgzaam en zonder klagen
wilde jij je ziekte dragen.
Je vocht met al je levenskracht
voor elke nieuwe dag en nacht.
Zo ben je langzaam moegestreden
uit ons midden weggegleden.

Niet geheel onverwacht, maar voor ons allen te vroeg, is na voorzien van het H. Sacrament der Zieken rustig van ons heengegaan mijn lieve man, onze dierbare vader en trotse opa.

Adrianus Johannes Maria van Leeuwen (Aad)

echtgenoot van Maria Petronella van Leeuwen Bolleboom
in de leeftijd van 59 jaar.

M.P. van Leeuwen Bolleboom
Remco en Lianne
Linda en Vincent
Nienke

6 juni 2003

Correspondentieadres: Van Santhorststraat 117, 2266 HS Stompwijk.

De Eucharistieviering voor hem zal plaatshebben op woensdag 11 juni om 10.30 uur in de H. Laurentiuskerk aan de Dr.v. Noortstraat 88 te Stompwijk, waarna wij Aad zullen begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats aldaar.