CDJA-klaagmuur in Leidsenhage

Op zaterdagmiddag 21 juni plaatst de CDJAafdeling LeidschendamVoorburg een ‘klaagmuur’ in Leidsenhage. Jongeren kunnen daarop tussen 14.00 en 16.00 uur schrijven wat zij goed en slecht aan onze gemeente vinden. Het plaatsen van de klaagmuur voor jongeren is een initiatief van Arthur Krebbers. Deze 16jarige scholier nam vorige maand plaats in het bestuur van de CDAafdeling om de verjonging van de lokale politiek gestalte te geven. “Ik wil een aanspreekpunt voor alle jongeren in LeidschendamVoorburg zijn,” zegt Krebbers. “Maar je moet dan natuurlijk wel bereikbaar en beschikbaar zijn. Vandaar het idee om een klaagmuur op te bouwen.”
Discussies
Krebbers wordt bij de klaagmuur bijgestaan door locoburgemeester Eppe Beimers en Peter van Ostaijen, fractievoorzitter van de CDAafdeling LeidschendamVoorburg. “We hopen dat op de middag zelf al de nodige discussies losbarsten,” vertelt Krebbers. Eigenlijk weet hij dat wel zeker. “Jongeren weten vaak heel goed te verwoorden hoe zij hun leefomgeving willen inrichten. Ze leggen alleen de koppeling niet naar de politiek. Daar zorgen wij op de 21e voor!”