VROUWENVERENIGING

Wat hebben we geboft, 3 juni j.l. dinsdagavond onze laatste activiteit de avondfietstocht. Er was regen en omweer voorspeld, maar op een paar buien ‘s middags viel het gelukkig mee.
We vertrokken met 19 dames op de fiets. Helaas moest er al iemand op de Kniplaan afhaken van wegen een rare band, maar kwam er ook weer iemand bij dus bleef het aantal gelijk. Door de Vlietlanden fietsten we richting Leiden, langs het kanaal richting Zoeterwoude –Rijndijk , langs de N11 weer naar Zoeterwoude door park Cronesteijn naar onze koffiestop bij Café Landzicht. Waar we toch lekker nog even met het koffie buiten konden zitten maar het werd wel steeds donkerder. We fietsten via de Hel weer terug naar Stompwijk.
Rest mij u nu nog een hele fijne zonnige vakantie toe te wensen en hopelijk tot september.
Dan bestaat het bestuur nog uit 4 personen. Petra heeft te kennen gegeven het volgend seizoen te stoppen vanwege haar school activiteiten. Meldt u aan als bestuurslid! Het voortbestaan van onze vereniging staat op de tocht als er geen nieuwe bestuursleden zich op korte termijn aanmelden.
Hilda Klerks