WERK AAN DE WINKEL

Vorige week donderdag de 26ste juni was de burgemeester, in Stompwijk. Hij kwam zich persoonlijk op de hoogte stellen van de veiligheid in onze gemeente. Tijdens een stevige wandeling wees de burgemeester op een aantal punten die verbetering behoeven. Er is werk aan de winkel.

Een wandeling met de heer M.A.P. van Haersma Buma, burgemeester van de gemeente Leidschendam Voorburg is goed voor de conditie. Ik trof hem en zijn drie man sterke gevolg aan op het kerkplein terwijl hij al in gesprek was met de directeur van de basisschool, de heer Kees Havik. Zodra wij handen hadden geschud, ging onze eerste burger van start. Hij zette er stevig de sokken in. Er ontgaat hem niet veel, onze burgemeester. Het eerste waar zijn oog op viel, was een lantaarnpaal zonder licht aan het Hazenpad. ‘Zonder licht’ in die zin dat er een boom voorlangs de paal groeit. ’Die tak moet eraf’ wees de burgemeester en dat gebaar bezegelde de eerste aantekening in het notitieblokje van de wijkaccountmanager (ik heb dat woord niet verzonnen). Zoals u wellicht weet, heeft iedere wijk van de gemeente Leidschendam Voorburg zo’n accountmanager dus zo ook Stompwijk. Wij boffen met de onze heb ik gemerkt. Hij heet Herman van Spankeren en als u eens wat heeft op gemeentegebied dan kunt u bij hem terecht. U belt 070 3009647 of mailt naar hg.van.spankeren@leidschendam voorburg.nl.

Stil op straat
Het was stil op straat. Het was natuurlijk maar een gewone doordeweekse donderdag en de inwoners van Stompwijk waren niet massaal in de vrije uren geschoten voor een gesprekje met hun burgemeester. Dat leek me logisch temeer daar er een informatieavond in het verschiet lag. (Zie ‘Een bijzondere avond’)

Een appel en een baggerplan
Het eerste gedeelte van de route voerde ons langs Dotter Pinkster en Zwanebloem.Onderweg stuitten wij op twee meneren op een bankje die de burgemeester onderhielden over ‘De Appel’ in het plantsoen. Daar had de jeugd tijdens de jaarwisseling toch zo’n zooitje van gemaakt. Wat of de burgemeester daaraan dacht te doen. De burgemeester liet zich geen andere uitspraak ontlokken dan dat de heren t.z.t. wellicht zelf een oogje in het zeil konden houden. Dat leek me redelijk. Hij kan er kwalijk vol continu een politieman naast zetten. Mijn persoonlijke opvatting deed aldaar niet ter zake. Ware dat wel het geval geweest dan zou ik beslist iets hebben gezegd in de trant van dat betrokken ouders hun baldadige kinderen intussen vast wel iets over normen en waardedingetjes zullen hebben bijgebracht. Iets in de trant van respect voor andermans spullen en zo. Laten wij er dus van uit gaan dat we op appelgebied het volgende oudjaar met vertrouwen tegemoet kunnen zien. En voort ging het weer. En passant wees de burgemeester op de belabberde staat van onderhoud van het slootje aan de Meerlaan. Ik ving het woord ‘baggerplan’ op en ik denk dat we er gerust op kunnen zijn dat het binnenkort wel goed komt met die sloot.

De bosjes
Zo trok ik in het kielzog van de burgemeester een uurtje door het dorp en werd daarbij geflankeerd door twee van zijn mensen. Rond tienen haakte ik af en het laatste dat ik opving, was een gesprekje met de kapper over de bosjes langs de Meerlaan. Die ontnemen het zicht op de winkels erachter. Da’s jammer in verband met het mislopen van de klandizie van voorbij fietsende toeristen. Zo had ik het nog niet bekeken.

Het verkeer
De directeur van de basisschool vertelde mij later nog dat hij met de burgemeester had gesproken over de verkeerssituatie bij de school en welke risico’s die met zich meebrengt. Met name het uitgaan van de school is elke dag weer een spannende gebeurtenis maar ook het halen en brengen van kinderen door hun ouders. Terzijde vertrouwde de directeur mij toe dat hij nog best iets had willen zeggen over de twee wekelijkse bezoeken van de kinderen aan de bibliotheek. Dat die nu zo prettig onder handbereik ligt en dat het toch heel belangrijk is dat kinderen gestimuleerd worden om te lezen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Verder sluit ik mij graag aan bij de woorden van meneer Havik die het bezoek van de burgemeester een ‘goede actie’ noemde.

Thea Ambagtsheer