Wéér een voorziening minder!!

Afgelopen week kregen alle ouders van jonge kinderen een brief van Zorggroep Horst en Vlietstreek waarin stond dat het consultatiebureau in Stompwijk gesloten wordt. Als reden voor de sluiting werd gegeven dat “de kosten voor ons bedrijf niet meer opwegen tegen de baten.” Uit navraag blijkt dat vooral het nieuw te vormen computersysteem de doorslag heeft gegeven. Dit zou een te dure investering zijn voor zo’n klein bureau en vandaar de sluiting. Deze oplossing lijkt ons echter weinig creatief en in overleg met de gemeente moet het toch mogelijk zijn om het consultatiebureau voor Stompwijk te behouden. Vooral ouders van kleine baby’s zouden anders behoorlijk gedupeerd worden. Voor consultatiebezoek zouden zij iedere maand naar de Vinkenborghlaan moeten rijden (sluisjes plus Damlaan over en geen busverbinding). Het bureau in Stompwijk voorziet in een grote behoefte en verdient het recht op voortbestaan.

Namens verschillende bezorgde ouders,
Anja van Boheemen