Babymassage

Babymassage, ontspanning voor ouder en kind

Op woensdagochtend 29 oktober start de cursus Babymassage . De cursus is bedoeld voor ouders/verzorgers met een baby van twee tot circa zeven maanden. In de eerste levensmaanden is de taal van het lichaam de enige taal die een baby kent. Babymassage is een vorm van communicatie zonder woorden. Het werkt ontspannend voor ouder en kind. De cursus begint met een kennismakingsbijeenkomst (zonder baby) op woensdagavond 22 oktober van 20.00 tot 21.30 uur. Daarna zijn er vijf bijeenkomsten ´s ochtends van 9.30 tot 11.00 uur op 29 oktober, 5, 12, 19, 26 november. Locatie: Geestbrugkade 35 in Rijswijk. U kunt aan deze cursus deelnemen als u contribuant bent (of wordt) van Gezondheid Service. De kosten van de cursus bedragen € 75,00 voor één persoon met baby. Aanmelden vóór 8 oktober.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u dagelijks tussen 9.00 en 15.00 uur contact opnemen met het Cursusbureau van Zorggroep Horst en Vlietstreek, telefonisch op (070) 307 52 06 of via e mail: cursusbureau@dezorggroep.nl.