VVD nieuws

Jeroen Brokke opvolger Jacqueline van den Honert

Jeroen Brokke zal tijdens de raadsvergadering op 28 oktober aanstaande beëdigd worden als raadslid voor de VVD. Hij volgt Jacqueline van den Honert op die per 1 oktober a.s. in dienst treedt van de gemeente Leidschendam/Voorburg bij de griffie. De VVD fractie draagt Frouwke de Boer voor als nieuwe voorzitter van de commissie Maatschappelijke Activiteiten (MA), als opvolger van de huidige voorzitter Jacqueline van den Honert.
Na een raadslidmaatschap van ruim 9 jaar neemt Jacqueline van den Honert afscheid van de actieve politiek. Per 1 oktober treedt zij in dienst van de gemeente Leidschendam/Voorburg bij de griffie.
Van 1998 tot 2002 was zij onder meer wethouder van Verkeer en Vervoer, Groenvoorziening en Sport in de toenmalige gemeente Voorburg. In de huidige raadsperiode werd zij benoemd tot voorzitter van de raadscommissie MA. De VVD fractie draagt mr.drs. Frouwke de Boer voor als nieuwe voorzitter van deze commissie.
Jeroen Brokke (1972) studeerde na zijn VWO opleiding rechten aan de Universiteit in Leiden. Eind 1999 trad hij in dienst van het Openbaar Ministerie in Den Haag. Zijn vrije tijd werd voornamelijk opgeslokt door vrijwilligerswerk, als staf en bestuurslid bij Scoutinggroep Hubertus Brandaan in Voorburg. Tevens organiseerde Jeroen mede diverse activiteiten op het gebied van het jeugd en jongerenwerk beleid, zoals het Nationaal Jeugddossier en, in samenwerking met de Nederlandse Jeugdgroep, het Nationaal Jeugddebat. Brokke is al zo’n 10 jaar lid van de VVD. Sinds juni 2003 ´loopt´ hij met de fractie mee en tevens is hij lid van de VVD werkgroep gemeentepolitiek.
Voor nader informatie: Marc van Dijk, fractievoorzitter VVD, telefoonnummer: 3202679