College Nieuwsflits

Nieuwjaarsreceptie 2005
De Nieuwjaarsreceptie 2005 van het college en de raad voor inwoners en andere belanghebbenden wordt gehouden op maandag 3 januari 2005 van 18.30 tot 21.30 uur in de Oude Kerk in Voorburg. Ditmaal biedt het college aan de burgerij een Nieuwjaarsconcert aan. Programma in het kort: van 19.00 tot 19.50 uur nieuw jaarsconcert en de nieuwjaarstoespraak van de burge meester, van 20.00 tot circa 21.30 uur nieuwjaarsreceptie. Sinds de fusie van de beide gemeenten organiseert de gemeente de Nieuwjaarsreceptie telkens op een andere locatie en in een andere vorm. In 2004 werd de receptie gehouden in Het Blesse Paard in Stompwijk.
Richtprijzen voor verlening van bijzondere bijstand vastgesteld
De verlening van bijzondere bijstand voor bijvoorbeeld woninginrichting wordt bepaald aan de hand van richtprijzen. Deze richtprijzen zijn opgenomen in een zogenaamd prijzenboek. Voor de fusie maakte de voormalige gemeente Leid schendam gebruik van het prijzenboek van Divosa. Voormalig Voorburg gebruik te het prijzenboek opgesteld door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD). Bij de harmonisatie besloot het college één nieuwe prijslijst te han teren, gebaseerd op de Divosa richtprijzen, om zo bijzondere bijstand naar goedkopere maatstaven te kunnen verlenen. Omdat dit in de praktijk niet helemaal uitpakte zoals men van tevoren had gedacht heeft het college van de gemeente Leidschendam Voorburg afgelopen dinsdag besloten om een eigen prijzenboek voor de verlening van bijzondere bijstand samen te stellen. Doordat nu gebruik gemaakt wordt van één prijslijst, kan de besparing op de verlening van bijzondere bijstand gerealiseerd worden, zoals de gemeenteraad tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2003 heeft bepaald.