Beste Blesruiters,

Afgelopen zaterdag was het geen 24 uurs maar een 12 uurs wedstrijd.
Wij hebben met ons team onder leiding van Chiara de Groot en Daniëlle Vogels bijna gewonnen. Iedereen kon zien dat er weer veel tijd in de voorbereiding is gaan zitten. Het optreden van de 7 nonnen en één monnik kwam goed over bij het talrijk aanwezige publiek.
De jury had het weer moeilijk bij het bepalen van de winnaar. Volgend jaar gaan we onder dezelfde leiding opnieuw een poging doen om eerste te worden. Namens het bestuur en het publiek hartelijk bedankt voor het organiseren en de optredens. Zo dat was het weer voor deze week.De groeten van Piet van der Mespel.(secr)