Toch maar een wijkcommissie?

De dorpsraadsvergadering van vorige week heeft een somber beeld opgeleverd van de leefbaarheid in ons dorp in de komende jaren. De gemeente ziet geen mogelijkheid iets te doen tegen de overlast van het zware vrachtverkeer in de Dr. Van Noortstraat en op de Stompwijkseweg. Volgens wethouder Beimers is de situatie ‘buitengewoon complex’ en weet ook een raadgevend bureau geen oplossing.
Slecht nieuws, omdat dit betekent dat het gebonk en gedreun ook de komende jaren zullen voortduren. Veel Stompwijkers worden al ’s morgens om 6 uur letterlijk uit hun bed gebeukt. Een aantal woningen heeft al schade opgelopen in de vorm van scheuren in muren en funderingen. Woningcorporatie Vidomes heeft afgelopen zomer de gevels van haar woningen in de Dr. Van Noortstraat uit voorzorg met stalen balken verstevigd. En de buitenwacht maar denken dat wij Stompwijkers zo idyllisch wonen.
De enige concrete actie die de gemeente tegen het verkeersgeweld heeft ondernomen, is het sturen van een brief aan het ministerie van verkeer en waterstaat. Daarin wordt aangedrongen op aanscherping van de regels voor het rijden in een tractor. Dit ‘landbouwvoertuig’ (!) is niet ontworpen voor het rijden op de openbare weg. Het bezit geen vering, een officieel rijbewijs is niet vereist en de wet legt ook geen beperking op aan de maximum snelheid waarmee mag worden gereden. In de praktijk worden de tractoren dan ook bestuurd door zeer jonge chauffeurs die er lustig op los denderen. Met een totaal onbenul van de gevolgen.
Bij alle onmacht om het probleem aan te pakken, valt op dat de bereidheid er wat aan te doen niet bijster groot is. Er is best een pakket maatregelen te bedenken die de verkeersellende kunnen beperken. In de Dr. Van Noortstraat zou een maximumsnelheid van 15 km per uur voor alle vrachtverkeer kunnen gelden. Met flitspalen valt dat goed te controleren. Via de politieverordening kan een nummerbord voor tractoren verplicht worden gesteld. Ook kan met borden de maximaal toegestane asdruk worden aangegeven. Ook meer politiecontrole kan helpen. Maar de gemeente wekt de indruk liever de weg van het gedogen, pappen en nathouden te willen bewandelen. Dat kan niet de bedoeling zijn, omdat de grote meerderheid van de bevolking daarvan de buik intussen meer dan vol heeft.
De zwakte van gemeente en dorpsraad in dezen kwam pijnlijk aan het licht toen wethouder Beimers voorstelde, dat we de bedrijven die van tractoren en vrachtwagens gebruik maken zelf maar moeten ‘aanspreken op hun verantwoordelijkheid’. Op zichzelf is deze suggestie al te gek voor woorden omdat het hier een collectief probleem betreft dat niet louter op individueel niveau behoort te worden aangepakt. Bovendien zullen maar weinig bewoners daadwerkelijk de telefoon pakken. Velen steken hun nek liever niet uit, temeer omdat de bedrijven waar het om gaat klagers op nogal brute wijze te verstaan hebben gegeven dat ze aan klachten geen boodschap hebben.
Opvallend is ook, dat aan de belangen van Stompwijkse bedrijven toch weer veel gewicht wordt gegeven. Het betreft hier slechts een (niet te veronachtzamen) deelbelang waaraan het algemeen belang nooit mag worden opgeofferd. Misschien weet een wijkcommissie toch iets beter om te gaan met het algemeen belang dan de Dorpsraad. En wellicht ook komen we van deze plaag niet af zonder de oprichting van een lekker ouderwets ‘aksiecomité’ dat bedrijven en gemeente aan de oren trekt. Afgaande op de vergadering van vorige week, kunnen Koos van Wissen en de zijnen best wel wat steun gebruiken.
Jos Teunissen