Nationale Bedevaarten

Bericht van de VNB Nationale bedevaarten
Nu de laatste bedevaarten naar Lourdes voor dit jaar hebben plaatsgevonden, kunnen we de balans opmaken. Uit onze parochie en omgeving hebben dit jaar 15 personen deze prachtige bedevaart gemaakt. Zij hebben dit ieder op hun eigen wijze beleefd en meegemaakt. Uit gesprekken met de teruggekeerde pelgrims vertelden zij allemaal zonder uitzondering, het is niet te verwoorden wat je daar meemaakt. Je moet het zelf beleven. We danken hen in ieder geval voor het in de vereniging gestelde vertrouwen. Dat de kracht daar bij Maria opgedaan je verder mag ondersteunen in voor en tegenspoed in je dagelijks leven. De vereniging heeft over heel Nederland voor € 300.000,00 ondersteuning gegeven aan mensen die niet de hele reissom konden betalen. De nieuwe reisgidsen voor het volgend jaar, waar weer een keuze uit de reizen kan worden gemaakt, komen in december uit. Bericht hierover volgt ter zijner tijd. Een dezer dagen doe ik mid dels de acceptgiro met begeleidend schrijven weer een beroep op onze donateurs in de parochie en daar buiten, om een vrijwillige donatie over te maken naar Lour deswerk Nationale Bedevaarten, Dr. v. Noortstraat 97, 2266 GT Leidschendam op girorekening 1241259. We hebben het afgelopen jaar weer verschillende mensen kunnen helpen om de reis van hun leven te maken. Als u dit werk een goed hart toe draagt is uw bijdrage van harte welkom. Het overgemaakte bedrag wordt voor 100 % besteed aan mensen uit uw parochie en omgeving. Door een fout van de K.P.N. lukte het vorig jaar verschillende mensen niet om hun donatie over te maken. Dit is volgens K.P.N. niet meer aan de orde en kan het nu wel zonder strubbelingen verlopen. Mochten er toch nog klachten zijn over betalingen, die niet verwerkt worden, dan zou ik het graag van u vernemen, tel.071 5804342. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw donatie.

Uw contactpersoon, De heer A.H.J. v. Santen, Dr. v. Noortstraat 97.