Vanuit het bestuur

Algemeen
Nieuws van Stompwijk ‘92

In dit artikeltje een paar opmerkingen over zaken betrekking hebbende op Stompwijk ‘92 en eindigend met het onder de aandacht brengen van een tweetal acties die wij jaarlijks gewoon zijn te organiseren.
De Gemeente heeft voor 2005 geld gereserveerd voor de aanleg van een kunstgrasveld. Een lang gekoesterde wens gaat daarmee voor onze vereniging in vervulling. De besluitvorming heeft U de laatste weken in de regionale pers en Dorpsketting omstandig kunnen lezen. Wij volstaan voor dit moment met de blijde constatering dat onze trainingsaccommodatie er bijzonder op vooruit zal gaan.
Een tweede belangrijk feit is dat de vereniging sinds 22 oktober weer een voor zitter heeft. De heer Kees Bergen woonachtig aan de Kniplaan alhier, heeft deze taak op zich genomen. De zoektocht naar een nieuwe eerste man heeft even geduurd. In het licht van de eeuwigheid niet echt lang maar sommige dingen in het verenigingsleven vergen nu eenmaal soms een wat langere tijd. Kees heeft er in elk geval veel zin in en is inmiddels met veel elan aan zijn taak begonnen.

Met de vereniging als geheel gaat het alleszins goed. Het aantal leden groeit nog steeds, thans zitten wij aan de 780 sporters. Men heeft het blijkbaar naar zijn zin. Voor het bestuur en de grote schare vrijwilligers tevens een grote verantwoor delijkheid alles in goede banen te leiden en voor de bestuurders vooral een ver antwoord financieel beleid te voeren. Hoofddoel blijft: het aanbieden van een aantal sporten tegen betaalbare contributies. Het is waar dat wij dit seizoen heb ben moeten besluiten tot 5% verhoging doch nog steeds zijn de contributies bij onze vereniging relatief laag in vergelijking met nabuurverenigingen. De steun van onze DONATEURS blijft een zeer waardevol instrument om ons huishoud boekje financieel rond te krijgen. Deze maand voeren wij dan ook weer onze donateursaktie en krijgt U een brief met acceptgiro in de bus. Het te geven bedrag laten wij aan Uw welwillendheid over. Mede door Uw bijdrage kan “Stompwijk ‘92” haar waardevolle bijdrage blijven leveren aan het sociale en culturele leven in ons dorp. Bij voorbaat dank.

Een ander jaarlijks terugkerend iets is de BANKETLETTERAKTIE. Onder nemers worden aangeschreven of men via onze vereniging banketletters wil bestellen.Zij komen van de plaatselijke supermarkt en worden door een uitstekende groothandel gemaakt. Voor de prijs € 8,00 behoeft U het niet te laten en wij brengen ze voor U thuis. Een gedeelte van de opbrengst vloeit dan naar onze vereniging. Komend weekend hopen wij de bekende brieven de deur uit te doen. Wij hopen dat U weer meedoet. Ook particulieren kunnen overigens via onze vereniging bestellen. Inlichtingen bij ondergetekende.
Hans Vreeswijk, Secretaris Hoofdbestuur “Stompwijk 92”
Tel.071 5803259